تعاریف مهم سامانه مودیان

چرا باید از سامانه مودیان استفاده کرد؟

سامانه مودیان یک سامانه آنلاین می باشد که در تاریخ 1402/01/01 و با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان (شرکت ها و بنگاه های اقتصادی)، توسط سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی شده است. از مزایای سامانه مودیان آنلاین بودن آن می باشد و به کاربران امکان می‌دهد تا به صورت آنلاین مالیات خود را پرداخت و صورتحساب‌های الکترونیکی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند

هدف از راه‌اندازی این سامانه، جلوگیری از فرار مالیاتی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مودیان مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است که عدم ثبت نام و ارسال صورتحساب‌ها از طریق این سامانه، می تواند منجر به اعمال جریمه‌های قانونی گردد

جهت استفاده از این سامانه،ابتدا باید با تعاریف مهم سامانه مودیان آشنا شوید.در ادامه چند تعریف پرکاربرد و مهم در سامانه مودیان را آورده ایم:

تعاریف مهم سامانه مودیان

شناسه یکتای حافظه مالیاتی: شناسه ای است یکتا دارای مقداری ثابت و منحصر به فرد که به هرحافظه مالیاتی در سطح کشور اختصاص داده میشود، این شناسه از مولفه های تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی می باشد که پس از درخواست مودی در کارپوشه تولید و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

شماره منحصر به فرد مالیاتی: شمارهای است یکتا در سامانه مودیان که به ازای هر صورتحساب تولید شده و به صورت منحصر به فرد به آن صورتحساب تخصیص داده میشود. این شماره دارای بخش های اطلاعاتی خاص بوده که جزئیات آن در سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شمارهمنحصر به فرد مالیاتی ذکر شده است.

حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج درصورت حساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی، توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود.

پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

صورتحساب الکترونیکی: صورت حسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود.مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام شده است. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

انواع صورتحساب الکترونیکی:

 صورتحساب الکترونیکی نوع اول

در این نوع صورتحساب اطالعات کامل خریدار و فروشنده ثبت میگردد. این اطالعات شامل: نوع فروش نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، مشخصات کالا/خدمت میباشد.

باتوجه به اینکه در این نوع از صورتحساب های الکترونیکی، اطلاعات هویتی خریداردرج میشود، صورت حساب پس از صدوروثبت در سامانه مودیان، اعتبارسنجی وپذیرش توسط سامانه، براساس شماره اقتصادی در کارپوشه خریدار درج گردیده ودر صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی برای ایشان محسوب خواهد گردید

صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:

صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده و کالا/خدمت.در این نوع از صورت حساب، ثبت اطلاعات خریدار اختیاری بوده واز بابت این صورتحساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد

صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

 این نوع از صورتحساب الکترونیکی، همان رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعالمی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده (مودی)پذیرفته میشوند، میباشند. دراین نوع از صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً مبلغ پرداختی ومشخصات پذیرنده (شماره سوییچ، شماره پذیرنده، شماره پایانه)، شماره پیگیری، تاریخ وزمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته وازبابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمیباشد . شایان ذکراست، این نوع از صورتحساب الکترونیکی نیزدارای شماره منحصربه فرد مالیاتی می باشد

 صورتحساب غیر الکترونیکی (کاغذی):

 این نوع صورتحساب برای اشخاصی که حسب مقررات و مهلت های قانونی مربوطه امکان صدور صورتحساب غیرالکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقلام آن شامل کلیه اقلام صورتحساب الکترونیکی است به استثنای اقلام اطالعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شماره منحصر به فرد مالیاتی به صورتحساب اضافه میشود .

الگوهای صورتحساب الکترونیکی :

هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقلام اختصاصی و برخی اقلام مشترک با سایر الگوها میباشد.

نرم افزار واسط سامانه  مودیان گارنت، با امکانات و ویژگی های منحصر به فرد خود، به شما کمک می کند تا به ساده ترین شکل ممکن امور مالیاتی خود را با دقت و سرعت بالا انجام دهید.
برای سفارش نرم افزار به سایت آوا اندیش رستا سر بزنید.

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور