سوالات متداول انواع و الگوهای صورتحساب الکترونیکی

سوالات متداول انواع و الگوهای صورتحساب الکترونیکی

انواع صورتحساب الکترونیکی چیست؟

حسب دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، سه نوع صورتحساب پیشبینی شده است که عبارتند از: صورتحساب الکترونیکی نوع اول، صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کالا/خدمت فروش رفته. صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا/خدمت و ثبت اطلاعات خریدار اختیاری است. صورتحساب الکترونیکی نوع سوم، رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع دوم چیست؟

تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر (B2B )جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی، نیاز به ثبت اطلاعات کامل خریدار میباشد و صورتحساب الکترونیکی باید از نوع اول صادر شود. درصورتحساب الکترونیکی نوع دوم (فروش به مصرف کننده نهایی) درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمیباشد.

درصورتی که خریدار فعال اقتصادی باشد؛ لیکن فروشنده، صورتحساب الکترونیکی نوع دوم صادر نماید، تکلیف اعتبار مالیاتی خریدار چیست؟

 خریدار جهت بهره مندی از اعتبار مالیاتی، میبایست از فروشنده درخواست نماید؛ ضمن ابطال صورتحساب صادره الکترونیکی نوع دوم، نسبت به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول در سامانه مودیان اقدام نماید.

چند نوع الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول وجود دارد؟

 تاکنون هفت الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول درنظر گرفته شده است که شامل: -1فروش -2فروش ارز -3طلا، جواهر و پالتین -4قرارداد پیمانکاری -5قبوض خدماتی -6بلیط هواپیما -7 صادرات میباشد. جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ir.intamedia بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آییننامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد. هرگونه تغییر در الگوها، در سند فوق الذکر درج خواهد شد، لذا ضروری است از آخرین نسخه سند برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان استفاده شود.

بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج ازکشور، چه نوع صورتحساب الکترونیکی صادر میگردد؟

مودیان بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور، میبایست از صورتحساب الکترونیکی صادرات استفاده نمایند. الزم به ذکر است درج اطلاعات خریدار و شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی در این نوع صورتحساب،اختیارمی باشد.

آیا برای صدور صورتحساب الکترونیکی درج "شماره اقتصادی خریدار" الزامی است؟

اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد درج “شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب الکترونیکی الزامی است، لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد، نیازی به درج “شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب الکترونیکی نمیباشد. بدیهی است انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین میگردد.

آیا ساز و کار اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیرایرانی به عنوان خریدار وجود دارد؟

 بله، امکان اعطای شماره اقتصادی به اتباع غیرایرانی وجود دارد. هر خریدار از جمله اتباع غیرایرانی در صورت تمایل، باید شماره اقتصادی خود را به فروشنده جهت ثبت در صورتحساب اعالم نماید.

آیا از الگوی فروش ارز برای فروش به صورت ارزی هم میتوان استفاده نمود؟

خیر. این الگو مختص مبادلات ارزی واحدهای صرافی و دارای مجوز مبادله ارز میباشد و برای فروشها به صورت ارزی میبایست مطابق با قواعد سند” دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” از صورتحساب الکترونیکی نوع اول(الگوی اول) استفاده نمود.

در الگوی فروش ارز روش تسویه چگونه است؟

در مورد صورتحسابهای الکترونیکی با الگوی فروش ارز، روش تسویه نقدی است.

آیا در الگوی فروش ارز الزامی به وارد کردن مشخصات خریدار است؟

در الگوی فروش ارز اگر نوع شخص خریدار حقیقی و یا اتباع فراگیر غیر ایرانی باشد، ثبت “شماره ملی و کد فراگیر اتباع غیر ایرانی” و در خصوص اتباع غیر ایرانی “شماره گذرنامه” و اشخاص حقوقی / مشارکت مدنی ثبت”شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.

در چه صورتی رسید دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود؟

مطابق قانون تسهیل تکالیف مودیان؛ تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضهکننده کاال و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.

توجه:

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها از حد نصاب تعیین شده بالاتر باشد. و همچنین اشخاص حقیقی موضوع جزء (2) بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال ،1402 با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر میشود، در حکم صورتحساب الکترونیکی میباشد.

الزم به ذکر است که اشخاص ذیل مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و یا دوم هستند و رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب الکترونیکی نمیباشد:

  • عرضه کنندگان کاالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پالتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (4) بند ب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
  • فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره (7)قانون بودجه سال1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند.

در صورتی که شرکت برای کارمند خود بلیط هواپیما تهیه نماید، نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی چگونه است؟

با توجه به اختیاری بودن ثبت فیلد شماره اقتصادی خریدار، در صورت درخواست شرکت و بهره مندی از اعتبار مالیاتی، میبایست شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب درج شود. الزم به ذکر است که شماره اقتصادی درج شده در صورتحساب الکترونیکی (بلیط هواپیما)الزاما کد ملی مسافر نیست.

نرم افزار واسط سامانه مؤدیان گارنت چگونه به شما در ارسال صورت حساب به سامانه مؤدیان کمک می کند؟

 نرم‌افزارهای واسط مختلفی به بازار عرضه شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به نرم‌افزار واسط سامانه مودیان گارنت اشاره کرد. این نرم‌افزار توسط تیم آوا اندیش رستا توسعه یافته و به دلیل تمرکز بر کیفیت و ارائه ویژگی‌های منحصربه‌فرد، جایگاه ویژه‌ای در میان کاربران پیدا کرده است. نرم افزار واسط سامانه مردیان گارنت با حذف پیچیدگی های سامانه مؤدیان به تمام کاربران با هر سطح دانش از سامانه مؤدیان این امکان را می دهد تا به راحتی صورت حساب های قروش خود را به سامانه مؤدیان ارسال و سپس آنها را مدیریت کنند.برای اطلاعات بیشتر درباره ی نرم افزار،به صفحه نرم افزار واسط سامانه مؤدیان گارنت مراجعه کنید.